Uw privacy praktijk voor welzijn - praktijk voor welzijn te Heesch

Ga naar de inhoud
UW PRIVACY
In deze privacyverklaring van Praktijk voor welzijn
en al onze sites omschrijven wij o.a.
welke persoonsgegevens wij opvragen
en gebruiken en voor welke doeleinden.
1. https://www.praktijkvoorwelzijn.nl
2. https://praktijkvoorwratten.nl
3. https://www.lymphomed.nl

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN JULLIE?
Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: Website bezoekers:
het bijhouden van bezoekersstatistieken via Google account. Wij slaan niets op en bewaren dus niets van deze informatie.
Klanten die ons E-mailen:
Naam en of e-mail adres en/of andere gegevens:
wij gebruiken deze informatie alleen om antwoord te geven. Zodra het antwoord verzonden is, wordt die mail direct verwijderd.
Uitzondering als het om offertes gaat van de Lymphomed (reparatie). Die worden bewaard om na te kunnen komen wat wij beloofd hebben. (internet sites 4 en/of 5)
Klanten die ons als patiënt c.q. cliënt voor het eerst op consult komen: (internet sites 1 t/m 3)
Naam persoon (verplicht) : om de persoon te identificeren en aan te kunnen spreken.
Adres: (verplicht) om klant te kunnen bereiken.
Telefoon: (verplicht) nummers om klanten te kunnen bereiken, als afspraak plotseling af of omgezet moet worden.
E-mail adres: (niet verplicht) om klant per e-mail afspraken te kunnen laten verzetten.
Geboorte datum: (verplicht) om een leeftijdsindicatie te hebben om tot goede diagnose te kunnen komen.
Medische gegevens: (alleen dat wat echt nodig is voor diagnose en/of behandeling).
Dit geldt eigenlijk alleen voor de lymfe behandeling. We vragen of u sport, of u water drinkt, of u operaties heeft gehad en of u medicijnen heeft gebruikt. Verder niets. We schrijven de datum van behandeling op, om te kunnen zien hoeveel behandelingen er door ons gegeven zijn.
Voor pedicuren stellen wij vast waar de behandeling uit heeft bestaan en op welke datum een behandeling heeft plaats gevonden. Het enige wat wij (medisch) vragen is of u diabeet bent en/of u Sintrom gebruikt, zodat wij onze behandeling hieraan kunnen aanpassen.
Voor de Psychodynamica vragen wij uitsluitend naar gevoelens en gedrag. En ook hier schrijven wij de datum van behandeling op, om te zien hoeveel behandelingen er gegeven zijn.
Deze “medische gegevens” worden met niemand gedeeld. Ze worden op papier vast gelegd en liggen altijd ter inzage voor u als patiënt c.q. cliënt. Op verzoek worden deze gegevens verwijderd, door het papier in een versnipperaar te doen. Ook kan er ten alle tijden een kopie van de kaart gemaakt worden, als u daarom vraagt.
Deze gegevens zijn ook niet opgeslagen in een computer die met internet in verbinding staat. En als zodanig “veilig” zouden moeten zijn.
Klanten die ons benaderen voor de koop en/of onderhoud van de Lymphomed:
Naam persoon (verplicht) : om de persoon te identificeren en aan te kunnen spreken.
Naam bedrijf (zo nodig) : om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
Adres bedrijf (verplicht) : om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
Emailadres (verplicht) : om u een offerte en/of afspraken te maken. Op verzoek geven wij informatie over de werking van de Lymphomed.
Telefoonnummer (verplicht) : om contact met u op te nemen bij eventuele vragen en voor klantonderzoeken.
Gegevens die worden gegenereerd via website c.q. Excel:
Bestelgeschiedenis (bestelde en gedownloade producten): om bij te houden welke producten zijn besteld en/of gerepareerd, voor de facturatie, voor onze administratie.
Factuurgegevens (bestelde producten en reparatiekosten daarvan, naam persoon, naam bedrijf, adres bedrijf) : voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.
AAN WIE GEVEN JULLIE MIJN GEGEVENS DOOR?
Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:
Leveranciers (waaronder "bewerkers"). Hoewel wij met toeleveranciers werken worden uw gegevens daar niet mee gedeeld. Wij bestellen de materialen op onze naam. Verder delen wij niets.
Accountant / boekhouder. De gegevens die op uw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.
Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens doorgeven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure.
Overheidsinstanties. Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.
GEVEN JULLIE MIJN GEGEVENS NOG DOOR NAAR ANDEREN? Nee.

 
PLAATSEN JULLIE COOKIES?
Ja. Google plaatst Analytic cookies. We plaatsen deze cookies uitsluitend om inzicht te krijgen in bezoekersstatistieken, om zo de effectiviteit van onze website te verhogen. We hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld, Google mag de informatie niet voor eigen doeleinden gebruiken en Google mag niet het volledige IP adres gebruiken.
WAT ZIJN COOKIES?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die het voor een website mogelijk maken om te communiceren met uw web browser. Door de cookies herkent onze website uw browser.
KUNT U COOKIES OOK UITZETTEN?
Ja, u kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden geplaatst. De manier waarop u dit moet doen verschilt per browser. Maar als u dit doet voor de noodzakelijke cookies, kunt u niet registreren of inloggen op onze website.
WAT ALS U VRAGEN OF KLACHTEN HEEFT?
Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op.
KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN?
Ja. Deze privacyverklaring is van februari 2020. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.
WAT ZIJN MIJN RECHTEN?
U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.
praktijk voor welzijn, erkende therapie
praktijk voor welzijn erkende therapie
Praktijk voor welzijn
Bachlaan 51, 5384 BL Heesch 0412 - 45 48 61
erkende therapie
Terug naar de inhoud